ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ

Το Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη τελεί υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών, ως κληροδότημα από το 1972 και με βάση το καταστατικό του (συστατική πράξη) από το 1985.
Γενικός σκοπός του Ιδρύματος είναι η ενίσχυση της Ελληνικής Λογοτεχνίας και η προβολή της στο εσωτερικό και εξωτερικό.
Συγκεκριμένα, τα μέσα πραγματοποίησης αυτού του σκοπού είναι:

  • Η απονομή θεσπισμένων βραβείων ποίησης, πεζογραφίας και δοκιμίου, βοηθώντας στην πρόοδο της σκέψης και των γραμμάτων.
  • Η έκδοση της βιβλιογραφίας απεβιωσάντων Ελλήνων Συγγραφέων και η μετάφραση σημαντικών έργων τους σε άλλες γλώσσες.
  • Η οικονομική ενίσχυση Λογοτεχνικών Περιοδικών της Ελλάδας και του εξωτερικού
  • Η οικονομική ενίσχυση Εδρών Νεοελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίων του εξωτερικού που αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθώς και η ενίσχυση των Βιβλιοθηκών τους με τις εκδόσεις του Ιδρύματος, όπως επίσης και οι χορηγίες άλλης βιβλιογραφίας.
  • Υποτροφίες σε αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές και μελετητές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, με σκοπό την αποπεράτωση μεταπτυχιακής μελέτης, διδακτορικής διατριβής, ή άλλης φύσεως μελέτης που έχουν αναλάβει. (Κάθε χρόνο ανακοινώνονται οι προκηρύξεις των υποτροφιών στις Έδρες Νεοελληνικών Σπουδών και τα Ινστιτούτα)
  • Η ενίσχυση των Βιβλιοθηκών όλων των Λυκείων της Ελλάδος και των Φιλοσοφικών Σχολών των Πανεπιστημίων, καθώς και οποιουδήποτε πνευματικού ή ενοριακού κέντρου, ινστιτούτου ή λογοτεχνικού συλλόγου επιθυμεί.
Η διεύθυνση των γραφείων του Ιδρύματος είναι:

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ
ΟΘΩΝΟΣ 8, 7ος ΟΡΟΦΟΣ
105 57 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος : Κική Δημουλά
Αντιπρόεδρος : Σπύρος Ευαγγελάτος
Γεν. Γραμματέας : Θανάσης Βαλτινός
Μέλη : Βασίλειος Πετράκος -Γεν.Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών
             Γιώργος Ζανιάς (Πρόεδρος της Ε.Τ.Ε)

Τηλ. : 0030-210-3225338
          0030-210-3312989
Fax : 0030-210-3225280
E-mail: uranifnd@otenet.gr