ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΔΡΕΣ & ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Το Ίδρυμα Κ. & Ε. Ουράνη σύμφωνα με την συστατική του πράξη, προκηρύσσει συνολικά 15 θέσεις υποτροφιών για το έτος 2014. Η κρίση των υποψηφίων γίνεται από το Δ.Σ. του Ιδρύματος κατά την διάρκεια συνεδρίασής του. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται εγγράφως για τις αποφάσεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
(ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ)

 1. Να είναι αλλοδαποί, μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
 2. Να είναι απόφοιτοι Φιλοσοφικής ή Φιλολογικής Σχολής.
 3. Να μην ενισχύονται το ίδιο χρονικό διάστημα με άλλη υποτροφία.
 4. Να μην αποτελούν μόνιμο διδακτικό προσωπικό των Πανεπιστημίων.
 5. Να μην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας.

top

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία Υποτροφιών του Ιδρύματος, τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα ελληνικά, (μεταφρασμένα και επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας τους ή από το Μεταφραστικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών, Αρίωνος 10, Αθήνα) :

 1. Αίτηση υποτροφίας (έντυπη αίτηση - που θα παραλάβουν από τον αρμόδιο καθηγητή ή από τη σελίδα του Διαδικτύου www.idrimaurani.gr - συμπληρωμένη με κεφαλαία γράμματα και με πλήρη στοιχεία λατινικών χαρακτήρων διαβατηρίου ή ταυτότητας).
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα και μία πρόσφατη φωτογραφία.
 3. Τίτλο σπουδών (επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου) και αναλυτική βαθμολογία των Νεοελληνικών μαθημάτων από τη γραμματεία της Σχολής τους.
 4. Δύο (2) συστατικές επιστολές, η μία (1) απαραίτητα από τον αρμόδιο καθηγητή του Τμήματος ή Έδρας Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου.
 5. Για τους εργαζόμενους βεβαίωση αρμόδιας Αρχής για το αντικείμενο της εργασίας τους.
 6. Για τους διδακτορικούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι απαραίτητη η βεβαίωση της Γραμματείας του Πανεπιστημίου στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι, στην οποία θα αναφέρεται το πρόγραμμα η διάρκεια σπουδών και το θέμα της μελέτης που εκπονούν οι υποψήφιοι.
Σημ.: Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν γίνονται δεκτά με fax & E-MAIL
(απόφ. Φ5/Β3/2427/ΦΕΚ 462/28-4-1999 τ. Β').

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ημερομηνία λήξεως για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

top

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

  A) Σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές Νεοελληνικών Σπουδών.
  Κλάδοι: Φιλολογίας, Λογοτεχνίας, Γλωσσολογίας.

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  • 1 ΕΤΟΥΣ: Έναρξη : Ιανουάριος 2014. Λήξη: Δεκέμβριος 2014 - 2 θέσεις.
  • 6 ΜΗΝΩΝ: Έναρξη και λήξη το χρονικό διάστημα που επιλέγει ο υποψήφιος μέσα στο έτος 2014 - 8 θέσεις.

  B) Σε πτυχιούχους φιλολόγους που θέλουν να παρακολουθήσουν τα θερινά μαθήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Αθήνας.

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  • 2 ΜΗΝΩΝ: Έναρξη και λήξη ανάλογα με τις ημερομηνίες του θερινού προγράμματος που θα ανακοινώσει το Πανεπιστήιου Αθηνών - 5 θέσεις.

   Πληροφορίες για το θερινό πρόγραμμα Εκμάθησησης Νεοελληνικής Γλώσσας:

   Πανεπιστήμιο Αθήνας - Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας: τηλ. 0030-2107277672
   fax: 0030-2107277673, http://www.greekcources.uoa.gr

top

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1000 (χίλια) Ευρώ (EURO) μηνιαίως.
Το ποσό είναι πληρωτέο στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ δι' εκδόσεως σχετικού εντάλματος πληρωμής σε διαταγή του δικαιούχου υποτρόφου, υπόκειται δε σε κράτηση 3,60% (χαρτοσήμου και ΟΓΑ).
Το Ίδρυμα δεν αναλαμβάνει τη στέγαση των υποτρόφων.


top

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ:

* ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ Ή ΑΚΥΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

** Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

*** ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

- ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΑΝ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ π.χ. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .

**** ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΝΩ ΟΙ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥΣ

***** ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

****** ΕΥΝΟΗΤΟ, ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.
******* ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΚΟΠΙΜΟ

top

Πατήστε εδώ για να εκτυπώσετε την αίτησηtop